Tag Archives: whatsapp là gì

So sánh Telegram và WhatsApp app chuyên dụng cho bạn

  • Danh mục: Ứng dụng
  • Phiên bản:
  • Sử dụng: Full cờ-rắc

WhatsApp Messenger

WhatsApp Messenger
  • Ứng dụng nhắn tin MIỄN PHÍ cho Android và nhiều dòng điện thoại thông minh khác
  • Danh mục: Chat, Gọi video, Nhắn tin> Windows
  • Phiên bản: 2019
  • Sử dụng: Miễn phí