Đặt các mảnh vào hội đồng. Một khi bạn điền vào một đường thẳng đứng hoặc ngang, nó sẽ biến mất, giải phóng không gian cho các mảnh mới.
Trò chơi sẽ kết thúc nếu không có không gian cho bất kỳ khối được cho ở dưới bảng.

Trò chơi dễ chơi và vui nhộn cho mọi lứa tuổi.
Dễ học và vui vẻ để làm chủ lối chơi.

Bạn có thể chơi bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào! Chúng tôi thực sự hy vọng bạn thích nó!
Nhanh chóng, hãy thử trò chơi.

Người dùng Google 1: ko bt phải diễn tả s nhưng nó thật sự rất thứ vị. Nhưng nếu thêm nhiều hình dạng gỗ khác nhau nx thì vui hơn

Người dùng Google 2: binh thường những game khác chơi rất chán và không hay,sắc nét như game này. Game này là để rèn luyện trí thông minh của moi người,và để chơi cho vui mà thôi